Home / תנאי שימוש ותקנון

תנאי שימוש ותקנון

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר “סובדין” (Sobdin.com)

ברוכים הבאים לסובדין, אתר תוכן המספק עדכונים, סקירות, ובקורות בנושאי טכנולוגיה וגאדג’טים (להלן: “האתר” או “סובדין”), שבבעלות חברת סובדין, ח.פ. 313845737 , ת.ד 3569 , תל אביב 61034.

 1. האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ומתייחס לשני המינים כאחד.
 2. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (להלן: “התנאים”) נועדו על מנת לקבוע את היחסים בין סובדין לבין המשתמשים בו, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבין האתר.
 3. בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש מוגבל, עבור עצמך בלבד, בשירותי האתר.
 4. במידה שאינך מסכים לאמור בתנאים אלה, אף אם באופן חלקי בלבד, עליך לחדול באופן מיידי מכל שימוש באתר.
 5. בכל מקום בהסכם זה בו ישנה הגבלת אחריות של האתר כלפי המשתמשים בו, יש לראות בהגבלת אחריות זו כחלה גם על עובדי האתר, נציגיו וכל הפועלים מטעמו.
 6. האתר יהא רשאי לשנות את התנאים מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כאשר שינוי התנאים יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם באתר.
 7. מובהר בזאת שהאתר אינו אחראי בשום צורה לנזקים ישירים או עקיפים שעלולים להיגרם לך כתוצאה משימוש באתר; כך, למשל, הסקירות הטכנולוגיות המופיעות באתר מהוות המלצה בלבד, וכך יש להתייחס אליהן. האחריות לקניית מכשיר או שירות כזה או אחר מוטלת עליך בלבד.
 8. קיימת באתר אפשרות, למי שמעוניין בכך, לשתף מידע מתוכו באמצעות רשתות חברתיות כגון פייסבוק וטוויטר. ברור לך כי סובדין אינו קשור לרשתות חברתיות כלשהן, וכי כל שהוא מציע לעניין זה הוא האפשרות של פעולת שיתוף התוכן מהאתר ותו לא. אשר על כן, האתר לא ישא באחריות כלשהי בגין נזק שעלול להיגרם מהשיתוף, ככל שיגרם.
 9. ישנה אפשרות להרשמה לעלון חדשות (להלן: “ניוזלטר”), בנוגע לעדכונים באתר. כמו כן, האתר מציע מדי פעם מבצעים ושיתופי פעולה מסחריים עם גופים שונים (“מבצעי מכירות”).
 10. הרשמה לניוזלטר ו/או למבצעי המכירות מהווה אישור לאתר, או מי מטעמו, לשלוח הצעות פרסומיות מסחריות בדוא”ל, ב-sms, בטלפון, ברשתות חברתיות, ובכל דרך המצויינת בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 (להלן: “החוק”).
 11. דין אישור תנאים אלה, כדין מתן הסכמה כאמור בסעיף 30א לחוק; דהיינו, הנך מסכים למשלוח דיוור ו/או אס.אם.אסים על ידי האתר, לרבות הודעות שיווקיות. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה בעניין לאתר, בכתובת הדוא”ל: sobdin@sobdin.com.
 12. מובהר לך בזאת שחלק מהמידע המופיע באתר מתבסס ו/או מפנה לתכנים של צדדים שלישיים, וכי גאדג’טי אינו מתחייב לבצע פיקוח או בקרה כלשהם על מידע זה.
 13. בנוסף, ידוע לך שחלק מהתכנים המופיעים באתר הם תכנים מסחריים-שיווקיים הממומנים על ידי צדדים שלישיים, שאין האתר אחראי לנכונות האמור בהם; האחריות לגבי תכנים אלה היא באופן בלעדי של הגורם המממן את אותם התכנים.
 14. השירות באתר ניתן על בסיס AS-IS וללא כל אחריות. ידוע לך כי השירות עשוי להיות לא זמין, לא פעיל, לא מתפקד או פגום וכי לא ישא באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, בגין האמור בסעיף זה.
 15. ייתכן שהאתר ישתמש בקבצי “עוגיה” (cookies). זאת, על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש שלך באתר, ולשפר את חווית השימוש שלך.
 16. כמו כן, ייתכן שיוצבו באתר קבצי עוגיה על ידי צדדים שלישיים, אשר יציבו פרסומות באתר; השימוש בקבצים אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש של אותם מפרסמים, ולא של סובדין, אשר מהווה פלטפורמה להצבת פרסומות אלה בלבד.
 17. כמו כן, לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים ייתכן כי תבצע אתוס מדיה שימוש בשירותים של חברות צד-שלישי כגון Google Analytics, אשר להן מדיניות פרטיות שונה ממדיניות אתר סובדין. המבקר באתר סובדין נדרש לעיין מעת לעת במדיניות הפרטיות של חברות אלו על מנת לאשר את הסכמתו להן.
 18. מובהר בזאת כי חברת סובדין תהא רשאית להמחות זכויותיה וחובותיה באתר בכל עת, ועל פי בחירתה הבלעדית.
 19. מובא לידיעתך שאין בסימני המסחר של החברות המסחריות, אשר מופיעים באתר, במידה שמופיעים, כדי להעיד על זיקה כלשהי בין האתר לבין בעלי הסימן.
 20. כל הזכויות למפורסם באתר, לרבות על ידי המשתמשים בו, הן של האתר, למעט אם נאמר בפירוש אחרת, והן מוגנות על-פי כל דין; זאת, לרבות חשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים, ממשק משתמש וכדומה.
 21. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית. ככל שהנך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב.
 22. חל איסור מוחלט לבצע באתר כל סריקה ו/או פעילות רובוטית באתר ו/או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר ו/או להטריד את המשתמשים האחרים בו, לרבות בכתיבת תגובות באתר.
 23. סובדין עושה ככל שביכולתו על מנת לאבטח ולגבות את המידע שנמצא באתר, ומשתמש לצורך כך בטכנולוגיות העדכניות והחדישות ביותר. עם זאת, הוא אינו יכול להבטיח באופן מוחלט כי מערכי ההגנה שלו יעמדו בפני כל התקפה בלתי חוקית או בפני כל תקלה טכנית. באישורך הסכם זה, אתה מצהיר כי הנך מודע לסיכונים אלה, החלים גם לגבי המידע האישי שמסרת לאתר.
 24. הנך מצהיר ומסכים כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר, בתור מגיב או בתור כותב אורח, אינו סודי, וכי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך, או נאסף בעת שימושך בו, לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים, לרבות לצורך הקמת מועדון לקוחות או צרכנות, ניתוח ופילוח נתונים ושיווק ישיר.
 25. האתר אינו אחראי לתכנים שמעלים המשתמשים בו, הן בתור מגיבים והן בתור כותבים אורחים, אולם מובהר לך בזאת שהאתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדית, להחליט האם לפרסם או למחוק תכנים אשר כתבת, ולא תהיה לך כל תלונה לאתר בקשר לעניין זה.
 26. אתה מצהיר בזאת כי לא תפרסם, בתור מגיב או בתור כותב אורח, תכנים כלשהם למטרות מסחריות.
 27. האתר יבצע מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו בלעדי, ו/או בהתאם לתלונות שיקבל מהמשתמשים הנוספים בו, בדיקות לגבי פרסומים של משתמשים באתר; באם ימצא האתר כי הפרת את התנאים, הוא יהיה רשאי לנהוג בך על פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות חסימתך לצמיתות מהאתר ונקיטה בהליכים משפטיים כנגדך.
 28. באם נתקלת בתוכן הפוגע בך או בזכויותיך, או המהווה הפרה של הדין, פנה אלינו בכתובת הדוא”ל: abuse@sobdin.com, ונדאג להסירו, במידה שנמצא את הדבר מוצדק, לאחר עריכת בירור בנושא.
 29. האתר עומד בדרישות החוק, ועל כן יעביר כל מידע עליך אשר נמצא בידיו, באם ידרש ממנו לו לעשות כן, על פי אחת מרשויותיה המדינה.
 30. הנך מתחייב לשפות את האתר או כל צד שלישי בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה משימושך באתר בניגוד לתנאים ו/או בניגוד לכל דין.
 31. הדין החל על הסכם זה הוא הדין הישראלי, וכל מחלוקת הנוגעת לו או לשימוש באתר, תידון בבית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב בלבד.
 32. כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים אליו, יחשבו כאילו נמסרו אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובת המופיעה במבוא להסכם זה ובדוא”ל sobdin@sobdin.com.
 33. משלוח מסמכים בדואר רשום אל כתובת הדוא”ל ו/או כתובת הגולש שסופקה לאתר, ככל שסופקה, תהווה המצאה כדין בתוך 14 ימי עסקים, אף ללא אישור מסירה. הדבקה על דלת הכניסה למען שניתן כאמור, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו, תהווה המצאה כדין.

תקנון ומדיניות

אתר המכירה של "סובדין" (להלן "האתר" או "החנותאו "סובדין" ) הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית

כל המבצע ו/או מעוניין לבצע רכישה באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו


זמינות ומלאי
ניתן לראות בקטלוג המוצרים באתר זמינות של כל מוצר  .
אחריות
טופס האחריות שצורף לחשבונית במועד האספקה הוא בלבד הקובע לגבי תקופת האחריות ותנאי האחריות.
אפשרויות תשלום
1.תשלום במזומן
לא ניתן לשלם במזומן .
2.תשלום בכרטיס אשראי
ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 12 תשלומים ללא ריבית כשכל תשלום לפחות בגובה 250 שקל, עסקת כרטיס אשראי תבוצע אך ורק בכרטיסי אשראי ישראלים
3.תשלום בהמחאה (צ'ק)
ניתן לבצע תשלום בהמחאה יחידה בלבד ("צ'ק מזומן") בשליחת בדואר רשום אל כתובת הדואר של סובדין , כתובת דואר ניתן לקבל בעת ביצוע ההזמנה באתר . משלוח מסמכים בדואר רשום אל כתובת הדואר , תהווה המצאה כדין בתוך 14 ימי עסקים . אספקת הסחורה תבוצע עד 6 ימי עסקים ממועד שההמחאה כובדה על ידי הבנק  . ההמחאה תחשב ככובדה רק לאחר אישור סופי של הבנק על קבלת הכסף האמור לחשבון החברה. דין צ'ק בנקאי כדין צ'ק רגיל לכל, דבר ועניין, כאמור לעיל.
4.תשלום בהעברה בנקאית
ניתן לשלם גם באמצעות העברת סכום הקנייה לחשבון הבנק של סובדין‏. בדומה לתשלום בהמחאות, הסחורה תסופק לאחר קבלת אישור קבלת  הכסף מהבנק. את פרטי חשבון הבנק ניתן לקבל בעת ביצוע ההזמנה באתר אינטרנט של סובדין.
5.תשלום באמצעות פייפאל
ניתן לשלם גם באמצעות פייפאל (PayPal).
 הזמנת מוצרים
הזמנה באמצעות האינטרנט :
ניתן להזמין מוצרים באמצעות אתר סובדין על ידי מילוי טופס הזמנה (לאחר הוספת המוצר לסל הקניות שבאתר). ההזמנה תקפה רק לאחר ביצוע תשלום, ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי , בהמחאה,  העברה בנקאית ו בפייפאל , לאחר ההזמנה ישלח מכתב לדוא"ל שצוינה בהזמנה , אספקת המוצרים תהיה 6 ימי עסקים מהיום בו התקבל אישור אודות תשלום ו לכתובת שצויין בהזמנה.
* סובדין שומרת לעצמה את האפשרות לא לאפשר רכישת מוצרים ללקוח מסוים לרבות ביטול הזמנה בכל עת וזאת על פי שיקול דעתה של סובדין.

אפשרויות משלוחים
משלוחים עד הבית
שירות של משלוחים עד הבית. השירות מוענק באיזורים מסוימים בלבד ומתעדכנים מעת לעת ולפי שיקול הדעת הבלעדי של סובדין. נכון להיום המשלוחים עד הבית מבוצעים בעריי גוש דן .
משלוחים עם דואר שליחים
המאפשר העברת בדואר ישראל כל חבילה בכל גודל (עד 35 ק"ג) בכל ישראל מאת הקו הירוק, עם שרות דואר שליחים של דואר ישראל.
משלוחים עם דואר שליחים
המאפשר העברת בדואר ישראל כל חבילה בכל גודל (עד 35 ק"ג) בכל ישראל , בדואר רשום.
משלוחים פריטים חריגים
משלוחים של פריטים חריגים (גודל,משקל,וכ..) ,מבוצעים על ידי שליחים חיצוניים .
עלות המשלוח:
עלות המשלוח היא כפי שצויין באתר סובדין. עלות משלוח הינה בנוסף לעלות ההזמנה עצמה.
אספקת מוצרים:
סובדין תפעל כדי לספק את המוצר עד 6 ימי עסקים. יתכנו זמני אספקה שונים ביעדים מרוחקים. בכל מקרה המחיר וזמן האספקה ימסרו לדוא"ל שצוינה בהזמנה לאחר סיום הרכישה. למען הסר ספק, ימי עסקים הינם ימים ראשון עד חמישי לא כולל ימי שישי, שבת וערבי חג וימי החג. במועד אספקת המוצר יש צורך להציג תעודת זהות \ רישיון \ דרכון ישראלי התואמים את פרטים בהזמנה.  בנוסף, תעודה תצולם ע"י השליח לצורך אימות קבלת המוצר.

קומבינה
הפריטים בקטגוריה "קומבינה" הוזמנו מחו"ל או מוצעים מתצוגה או שעברו שימוש או שחודשו. זמני אספקה והאחריות תוגדר לכל פריט במעמד הרכישה.

קופונים ומבצעים
הקופונים והמבצעים המפורסמים באתר או בעמוד הפייסבוק של סובדין. מחשבים תקפים אלא אם צויין אחרת.
זכויות קניין וסימני מסחר
כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים ,המפרטים וכל מידע אחר באתר ו\או הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית  ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור סובדין בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י סובדין.
טעויות במחירים ובמוצרים המופיעים באתר
צוות האתר עושה כל שביכולתו לתת את המידע המדויק והנכון ביותר לגבי המוצרים ומחיריהם, אולם לעיתים ייתכן שיופיעו טעויות בתיאור המוצרים, בתמונתם או במחיריהם.
במקרה כזה צוות האתר יודיע ללקוח על הטעות וללקוח תהיה אפשרות לשנות את הזמנתו או לבטלה.  סובדין במקרה זה אינה מתחייבת לספק את המוצר ללקוח.
0.000 פריטים